Търсене

Кога думите вдигат висока температура? Книга игра учи децата лесно на частите на речта!

10 Ноември, 2015 - 23:52
0 Коментари

Целта на детската- книга игра ,,Температура на думите или как порасна косата на Чичко Тревичко” е да помогне на децата в ранна училищна възраст да осмислят частите на речта.

Авторката на проекта превръща света на буквите в място, където децата могат лесно да се пренасят и да усвояват всеки един звук и дума.

Книжката е разработена в стихотворна форма, дава се възможност за избор на роля на учащия. Така пътешествието по страниците преминава през усещането за друг образ, за героя в детето.

Приложените знания се тренират в играта.

Играта е подходяща за най- малките при първа среща с буквите и образуване на думи. Подходяща е за ученици в началното образование с цел осмисляне частите на речта.

Целта:
Да  се изгради  отношение на децата към преподаваната материя,  запознаване на децата с буквите, частите на речта и създаване усещане за игра и учене чрез игра. Да се премахне излишния стрес при заучаване на конкретни правила, а знанието да се трупа с лекота. Целта е проектът да запълни слабите места и да е крачка към решаване на проблема с все по- засилените темпове на неграмотност,  да улесни преподавателите от една страна, да направи учебния процес по-интересен и да предизвика желание за учене в децата. Комплектът е ценен и за деца от малцинствените групи, при които българският език не е роден.

Книгата в действие:
Всяко дете си избира сезон. Към приложена пътна карта се вписват особеностите и характеристиките на сезона. Към книжното тяло със стихотворение за всеки сезон са добавени и карти с буквите от азбуката и отделно картони, на които са изписани частите на речта- изменяеми и неизменяеми.

Как протича играта:
Играта може да се развива на няколко нива- може да се играе между две деца, може и в клас между много деца. Когато играе целият клас, той се разделя на два отбора с по един капитан. Учителят държи картоните с буквите, така че да не се виждат от децата. Капитаните отиват до него, теглят по една буква и с подскоци пренасят буквата до своя отбор. Всеки екип следи във всеки момент наличните си букви, така че да образува дума. Предварително се задава коя част на речта се строи. Печели този отбор, който първи построи дума.  

За какво е полезен модела:
Моделът тренира качества като съобразителност, гъвкавост, работа в екип в процеса на играта! Поднася се учебното съдържание в синтезиран вид. Така по-бързо и по-трайно се трупат знания.

До момента:
Книгата – игра вече е достигнала до няколко училища в столицата и провинцията. Реализирани са три обучения с учители за работа с модела. Проявен е и интерес от страна на учители и психолози.