Търсене

Демокрит

 

Демокрит е древногръцки философ, последовател на Левкип и систематизатор на атомизма.

Неговите философски принципи във физиката са съществуването на атома и празното пространство, както и движението на атомите, на което се основава възникването на света и познанието. Има около 60 съчинения, които се занимават с физика, математика, астрономия, етика, музика. Запазени са фрагментарно.

Демокрит е роден в Абдера, Тракия. Годината на раждане е 460 пр.н.е. Аполодор, който е вероятно по-надежден от Трасил, според който е роден десет години по–рано. Баща му бил много богат. Демокрит похарчил наследството си, за да утоли жаждата си за знания. Пътувал е до Азия, дори стигнал Индия и Етиопия. Живял е в Египет 5 години. Той сам казва, че никой друг не е пътувал, не е виждал толкова страни и не е срещал толкова учени от самия него. Също така хвали познанията на египетските математици. След като се връща в родната си страна, той започва да се занимава с физика. Пътува из Гърция, за да обогати знанието за страната си. Той познава много гръцки философи и ги споменава в текстовете си, и понеже е богат, купува текстовете им. Левкип, откривателя на атомизма, оказва най-голямо влияние над него. Той може да се е познавал със Сократ, но Платон не го споменава, а Аристотел казва, че е пред-сократов. Демокрит умира на 90 години, около 370 г. пр. н. е., но някои пишат, че е живял до 104 г.

Според Демокрит езикът е вторичен ("думата е сянка на делото"). Известна е неговата сентенция, че "Словото е често по-убедително от златото". Според него украсяването на стила прави речта привлекателна, но е по-важно "Да умееш да говориш истината и да се избягва многословието". Определя реториката като предшестваща педагогиката, защото първите ретори са и първите учители на юношите по красноречие и добро поведение в обществото.

Цитати от този автор

Не се стреми да знаеш всико, за да не станеш невежа във всичко.

Истинското знание не е вродено, то се придобива.

Да се живее лошо, неразумно, невъздържано и порочно значи да не се живее зле, а бавно да се умира.

За глупавия е по-добре да се подчинява, отколкото да заповядва.

Коментари