Търсене

Ерих Фром

Ерих Селигман Фром е световноизвестен германски психоаналитик, философ-хуманист и психолог от еврейски произход. От 1940 г. е гражданин на Съединените щати. Името му се свързва с известната Франкфуртска школа на критичните мислители.

Роден е в строго религиозно еврейско семейство. През 1918 г. става студент по право в университета на Франкфурт на Майн и изкарва два семестъра, след което се прехвърля да учи социология в университета в Хайделберг под ръководството на Алфред Вебер (брат на Макс Вебер), Карл Ясперс и Хайнрих Рикерт. През 1922 г. Фром защитава докторат по социология на тема Юдейския закон и завършва психоаналитичната си подготовка през 1933 г. в Психоаналитичния институт в Берлин. Негови аналитици там са Ханс Закс и Теодор Райк, а по-късно във Франкфурт и Карл Ландауер. В същата тази година започва своята клинична практика и е нает на работа във Франкфуртския институт за социални изследвания. След като нацистите идват на власт, на Фром като евреин му се налага да напусне Германия. Първоначално се премества да живее в Женева, а през 1934 г. в Ню Йорк, където започва да работи в Колумбийския университет. След като го напуска, през 1943 г. спомага за създаването на подразделение в Ню Йорк на Вашингтонското училище по психиатрия. През 1945 г. заедно с Уилям Алансън Уайт основава Института по психиатрия, психоанализа и психология.

През 1950 г. Ерих Фром се мести в град Мексико и става професор в Националния автономен университет на Мексико (на испански: Universidad Nacional Autónoma de México) (UNAM). Създава психоаналитична секция в медицинското училище там. Докато пребивава там прави социопсихологическо изследване на социалния характер на мексиканския селянин чрез използването на факторен анализ за обобщаване на резултатите, а изследването е публикувано под заглавието „Социалният характер в мексиканското село“. Преподава в университета до пенсионирането си през 1965 г. Междувременно от 1957 г. до 1961 г. води лекции като професор по психология в Мичиганския щатски университет, а след 1962 г. като временен професор по психология в мастърския курс по изкуства и наука в Нюйоркския университет. През 1974 се премества да живее в Муралто (Швейцария). Умира в дома си през 1980 г., пет дни преди 80-я си рожден ден. Като цяло Фром продължава клиничната си практика и публикува редица книги. ФБР натрупва за него данни в размер на 600 страници като водеща фигура на поколение, настояващо за социална промяна

Цитати от този автор

Да бъдеш свободен, означава да поемеш отговорност, която не всеки може да понесе...

В любовта парадокса е, че две същества стават едно и въпреки това остават две.

Главната задача на човека в живота е да се роди, да се превърне в това, което потенциално е.

Образованието прави машините да действат като хора и създават човек, който да действа като машина.

Вярвам че равенството между хората може да бъде запомнено, особено, с предовратяването на превръщането на един човек в инструмент на друг.

Човекът е единственото животно, за което собственото му съществуване е проблем, който трябва да се реши и от който не може да избяга.

Незрялата любов казва „Обичам те,защото се нуждая от теб!“; Зрялата любов казва:„Нуждая се от теб,защото те обичам!“

Бъди цел за себе си, а не средство за целите на другите хора!

Коментари
24 Януари, 2013 - 17:57

Най-великият автор !

21 Октомври, 2016 - 11:21

Information just for Canadian internet marketers and debt managers relating to asset lower back lending facilities that offer your firm along with the business financing you require the most. How all of these facilities succeed and the things their many benefits are for use on your growth and additionally profit capability. www.financeasset.net
More and better people now have a underneath ideal overall credit score. When this approach happens you will possibly not notice and soon you go to carry a payday loan, apply in a bank membership or do any other thing that has a company to execute a credit verify you. www.iwantfinance.net
The most important mortgage offerings include valuating your premises, as certainly as being sure that all allowed by the law documentation is there to your list. There are 1000s of people so, who, in spite having to deal with ready lending, opt in a finance company to enable them to verify all the ownership for the property. www.1stfinance.net
The reason that men start ones own business is because they aim to make a larger source of income than of the if they were an salesperson. Being your current boss comes with its lots of benefits including having the luxury of knowing of the fact that profit generated from business would be yours down the road. www.businesspointer.net
The a trait all of the successful internet marketers have in common is make ask just for help as long as they need the software. And the great thing help is accessible. You are able to find a home business counselor or possibly coach in practically location not not likely you and additionally sessions may be for free, especially for everybody who is planning to begin the process a home business. www.businesscounselor.net
As a very small business owner it's good to carefully pick and choose where any hard-earned money can go. Maybe that you've considered joining a reliable business organisation but commonly are not sure it will be worth the sourcing cost of the on a yearly basis dues, or perhaps it is you simply am not aware of enough to the benefits such an association offer. www.businessassociate.net
Job search terms average a few months! Good plans, like a fabulous targeted status, networking or possibly relationship putting together, a awesome resume and a useful short "pitch" should all tighten your responsibilities hunt schedule. Innovative choices, used knowledgably, can work towards those timelines farther. www.searchbusiness.net
Online directories is incredibly beneficial just for startups and internet business firms. Business owners only need to understand how online store directories succeed. Online web sites are websites submission offerings which grant businesses' sites that should be added to make sure you particular categories while the websites become feasible for interested people to search. www.imbusiness.net
Maintaining a fabulous night organization business generally is a little very difficult since how much competition is raised above ever. Various of dance clubs in a large amount of major towns and cities all within the globe. For one to have engineered so stands out the rest, you simply must consider a complete collection of aspects part of putting " up " a afternoon club home business. www.clubbusiness.net
Your wedding is basically here at this point you yet haven't bought your pals all the gifts that you've been intending get. Need help in choosing a really perfect gifts for use on your sporty groomsmen? Here really are some items which you must give the guys. www.sportyhealth.net
Christmas Trinkets Ideas - Body toning is a thorough guide to make sure you Christmas trinkets shopping and additionally giving of body toning presents. It details what can present to keepsake whom and you'll be able to buy these sort of presents by means of special emphasis on buying and additionally giving about gifts in which enhance body toning. www.ideahealth.net
Eliminate exquisite sugars, high-fructose corn syrup, soft drink, wheat, gluten and milk, table sodium, soy and additionally hydrogenated, trans transfats... Most the hands down products reason stress to body and additionally create problem, stimulating excessive fat storing hormones = added body mass. Do not likely starve your body. www.healthvital.net
The us going for a your own health coordinator is key for the ability to manage your clinical. Given lots of the changes in this particular health maintenance system, make sure you remain well engaged in every one aspects on your care. A your own medical organizer will help you to take charge for the process. www.healthorganic.net
Awareness about male health insurance and sexual situations has heightened dramatically over the last few many. Men at this time openly search out advice just for problems want impotence, poor libido, pre grown-up ejaculation, problem, and pennis size. A great number of conditions really are related, and often the symptoms may examine dozens problem. www.healthloss.net
I work quite a lot with purely natural foods and additionally supplements into my practice. Generally if i can rest assured the patron will eat a good foods, there often is whilst in supplement. If for example the deficiency is normally mild, targeted food supplements works appropriately well. That's why does often seem to be that the shopper just takes pleasure in the foods they really want anyway! www.vitaminsdot.net
They can be a fitness health and wellness exercise page that highlights some fundamental facts about the may ask of workouts. Why May ask? Well, unless that you've been currently in a cave, you've heard these days how workouts can strengthen your vigor, lower any risk of cardiovascular disease and other sorts of chronic ailments additionally burning unwanted fat. www.healthexercise.net
Here really are some valuable tips to help you out while choosing a superb institution for your own use from numerous Health Governing administration Schools nowadays. The page introduces a portion of the key factors you have to consider to begin the process an inspiring career. www.healthadministrator.net
Blemished skin is pretty common. The fact is, it could be very disconcerting to experience blemished skin area. If you can be a version of those that go through freckles, acne scarring, sun positions, discoloration, and additionally age positions, you are most likely on consistent quest to cover these blemishes and enjoy clear on the lookout skin. www.healtheir.net
You'll have seen all the British Royal prince Harry racing along with the world's smartest man, Usain Bolt, while about the visit to make sure you Jamaica. This wasn't organized when fun, much longer than that that Royal prince Harry could quite possibly stretch an individual's legs a small amount of following an individual's flight. This is, of tutorial, a mindfully planned PUBLIC REALTIONS move. www.publicfitness.net

You will find a lot of plants almost anyplace. Our environment needs them to serve achieve essential balance for the planet. They provide us with various benefits such as food, building materials, medicines and ornaments. servicesexpert.net
Getting into a PPC or Pay per click marketing service is a nice step to take if you want your website to take a huge leap to success. While these types of services do not produce quick results, utilizing pay per click marketing services helps you to save a lot of time in meeting your milestones and goals compared to disregarding them. clickservices.net
It's obviously important that you get as many customers as possible coming to your local business. However, many successful business owners know that it's even more important to turn these customers into ones that are loyal. bonusservices.net
A baby will be filled with memories to last a lifetime. Beautiful Baby invitations with photo can act as wonderful mementos for gorgeousbaby.net
If all parents and child-serving institutions served children's developmental interests, the issue of parental protection under the law seldom would be raised. Parental protection under the law are no longer based on the presumption that children are property. Legal and physical custodial protection under the law enable parents to discharge their responsibilities in a parent- weparents.net
When children struggle learning in school, sports or the arts, parents may hire experts to help. While children should learn how to manage their relationships with the experts, parents need to monitor how well experts are doing. expertparenting.net
As a matter of fact, there are steps - undertake and don't are easy, though, to increase well-mannered kids. They might sound easier said than done. But, applying them continuously with strong patience and conviction will lead to the best result that both kids and parents will delight in. allparenting.net
Identifying good Home improvement Leads doesn't have to be difficult. Despite the misleading promoters and scams to provide exclusive Leads, there is hope. People in your local area are looking for Home Improvement companies that perform quality work for services needed on their homes. homeimprovementexclusive.net
Buying a home may be a dream, but the initial purchase is only the introduction fot it dream. There's always something about your house that could be a little better, a little closer to perfect. Now, with a bit of planning, you can bring your home closer to your dream of perfection. ehomeimprovement.net
Want to make your home feel like new? Want to improve the appeal and sale ability of your home? It's easier and less expensive than you may think once you know some of the simple things you can do. This article provides ideas and tips you can use to make it happen. easyhomeimprovement.net
Home is where we can truly rest well following a day of hard work, and who would not aim for the preferred and cozy place for the whole family. Knowing that there is always room for improvement, many would like to improve their property in any aspect as much as they can. dreamhomeimprovement.net

Коментари