Търсене

Франк Хърбърт

Франк Патрик Хърбърт е американски автор на научна фантастика, признат от критиците и публиката. Най-известен е с романа си "Дюн" и петте последващи книги от същия цикъл. Сагата за Дюн засяга теми като човешката еволюция и оцеляване, екологията и връзките между религия, политика и власт, и бива широко смятана за една от класиките в научната фантастика.

Франк Хърбърт използва научно-фантастичните си романи, за да изследва сложни идеи като философия, религия, психология, политика и екология. Произведенията му са вдъхновили у много от читателите му интерес към тези теми. Движещият момент зад трудовете на Франк Хърбърт е интересът му към въпросите на човешкото оцеляване и еволюция. Феновете му понякога са фанатици, които се опитват да изчетат абсолютно всичко, писано от него (фантастика или не), и смятат писателя за научен авторитет в областите, засегнати от книгите му. Посветеността на читателите му е стигала до такива степени, че той често е бил питан дали не започва някакъв култ - нещо, което той най-категорично е отричал.

В трудовете на Франк Хърбърт се срещат често следните идеи и теми:

  • Загриженост относно лидерството. Той специално е изучавал човешката склонност към сляпо следване на харизматични лидери. Изследвал е внимателно както потенциала, така и недостатъците на бюрокрациите и правителствата.
  • Хърбърт е първият автор на научна фантастика, който популяризира идеите за екологията и системното мислене. Той подчертава необходимостта хората да мислят както системно, така и дългосрочно.
  • Връзките между религия, политика и власт.
  • Човешкото оцеляване и еволюцията: Хърбърт пише за Фремените, за Сардукарите и за Досейди, които са селектирани от ужасните си условия на живот до опасни свръхраси.
  • Човешките възможности и потенциал: Хърбърт предлага Ментатите, Бин Джезърит и Бин Тлейлакс като различни визии към човешките възможности.
  • Природата на нормалността и лудостта. Франк Хърбърт е проявявал интерес към трудовете на Томас Шаш и анти-психиатричното движение. Той често задава въпроса "Какво е нормално?". Някои негови образи, например Пайтър дьо Врие, демонстрират несъмнени лудости и психопатии, но авторът често твърди, че "нормален" и "ненормален" са относителни термини, които хората често прилагат погрешно един към друг, особено на базата на статистически преценки.
  • Възможните ефекти и последствия на психотропните химикали, като например подправката меланж в сагата "Дюн".
  • Как езикът оформя мисленето. Тук Хърбърт е повлиян предимно от "Обща семантика" на Алфред Корзибски.
  • Социобиологията - как инстинктите ни неволно повлияват нашето мислене и нашето общество.
  • Ученето, обучаването и мисленето.

Франк Хърбърт внимателно се въздържа да предложи на читателите си категорични отговори на много от въпросите, които изучава.

Цитати от този автор

Кой би могъл да твърди, че никога няма да бъде застигнат от нечие отмъщение?

Липсата на пълна информираност може да се счита за най-тежко престъпление.

Този, който умее да подчинява, той управлява.

Никога не прави онова, което врагът ти желае да направиш

Нормално е да се страхуваме от това, което не разбираме.

В една променлива вселена само променящите се видове могат да се надяват на безсмъртие; и то при условие, че животът се развива в райони, отстоящи на големи разстояния. Това обуславя богатство на уникални индивиди.

Съществуват форми на лудост, които, доведени до кулминационната си точка, могат да се превърнат в модели на здравомислие.

Всяко дете създава многобройни реперкусии през поколенията. Ние, които разбираме това, нямаме право да взимаме случайни решения.

Всички разумни същества по природа са неравни. Най-доброто общество им дава равни възможности да плуват на собствените си нива.

Не бива да се страхувам. Страхът погубва разума. Страхът е онази низка смърт, която носи пълно унищожение. Аз ще се изправя с лице срещу моя страх. Ще му позволя да мине по мен и през мен. А когато отмине, ще извърна вътрешното си око, за да проследя пътеката му. Там, откъдето е минал страхът, няма да е останало нищо. Ще остана единствено аз. 

Коментари