Търсене

Франсис Бейкън

Франсис Бейкън  е  английски  философ, юрист,  политик и  писател. Баща му – Николай Бейкън, е пазител на английския печат, като Френсис Бейкън наследява титлата. Той получава рицарска титла през 1603, обявен е за барон Верулам през 1618  и за виконт Сейнт Олбънс през 1621. И двете титли спират да се използват след смъртта му.

Бейкън започва кариерата си като юрист и достига до поста лорд-канцлер (1617-1621), но е осъден за корупция, което слага край на съдебната му кариера. Въпреки това той е по-известен като философ и защитник на научната революция. Трудовете му установяват и популяризират индуктивната логика (т.е. от частното към общото.

Чрез наблюдения се набира емпиричен материал. Информацията се обобщава и по този начин се формулират аксиоми. Аксиомите от своя страна също се обобщават и се формулират висшите аксиоми-научните закони) в науката. Индукцията предполага извличане на познание за природата чрез експерименти, наблюдения и проверка на хипотези. В контекста на епохата тези методи се свързват с окултните течения на херметизма и алхимията. Бейкън се занимава с въпроса за класификация на науката. Той прави две класификации: на основа на познавателните способности и пирамидална класификация.

Цитати от този автор

 

Най-страшната самота - да нямаш истински приятели.

Науката е нищо друго освен отражение на действителност.

 

Човек, властващ над другите, губи своята собствена свобода.
 
 

Благоденствието разкрива нашите пороци, а бедствията - нашите добродетели.

Благоденствието разкрива нашите пороци, а бедствията - нашите добродетели.

Много, казвайки, че могат да купят всичко със своето богатство, сами преди това са продали себе си.

Парите са добър слуга, но лош стопанин.

Завистта няма почивен ден.

В гнева си глупаците имат остър език, но от това не стават по-богати.

 

Не онова, което печелим, а което спестяваме, ни прави богати; не онова, което четем, а онова, което запомняме, ни прави учени.
 

Коментари