Търсене

Исабел Алиенде

Исабел Алиенде е чилийска писателка, родена на 2 август 1942 г. Тя е една от най-известните съвременни романистки. През 90-те всяко ново заглавие я поставя в челната десетка на най-продаваните автори в света. Алиенде сама обявява романите си „Къщата на духовете“, „Дъщеря на съдбата“ и „Портрет в сепия“ за трилогия, макар фабулно да не са точно това.

Президентът Салвадор Алиенде е братовчед на баща ѝ. Той присъства в „Къщата“, там са Пабло Неруда, Виктор Хара, там е седемдесетгодишната история на нейното семейство. „Сякаш отворих артерия. Така извираше всичко от мен“, казва писателката за романа.

„Момиче, остави журналистиката, по-добре седни да пишеш художествена литература с тази развита фантазия, която притежаваш“, ѝ казал някога самият Неруда. Днес тя не маха томовете му изпод компютъра си, всеки нов роман започва точно на датата 8 януари и целият ѝ живот върви в стила на онова, наречено някога „магически реализъм“.


Цитати от този автор

От къде идва това малко момиченце? Къде ли е била преди да покълне в корема на Селия? Искам да и задам хиляди въпроси, ала се страхувам, че когато ще може да ми отговори, вече ще е забравила как е било на небето... Мълчание преди раждането, мълчание след смъртта, животът е само шум между две бездънни мълчания.

... През свободното си време превеждах долнопробни любовни романи от английски на испански. Това бяха романтични историйки, наситени с еротика и скроени по един и същи калъп: красива и добродетелна бедна девойка среща мъж зрял, силен, могъщ, мъжествен, претърпял разочарование в любовта и самотен, на някакво екзотично място, например полинезийски остров, където тя работи като детска учителка, а той притежава имение. Тя винаги е девствена, дори и да е вдовица, с нежна гръд, издути устни и премрежени от нега очи; неговите слепоочия сребреят, кожата му е със сребрист загар, а мускулите му са от стомана. Земевладелецът я превъзхожда във всичко, но учителката е с добро сърце и красива. В края на шейсет страници пламенна любов, ревност и непонятни интриги те, разбира се, се оженват и непорочната девица бива дефлорирана от стоманения мъжкар в дръзка финална сцена. Необходима бе твърдост на характера, за да остане човек верен на оригиналната версия, но ... моята не беше достатъчна. Почти без да се усетя, променях някои неща, за да подобря образа на героинята, започвах с изменения в диалозите, за да не изглежда тя съвсем малоумна и сетне се оставях на вдъхновението и въвеждах нов край, при което понякога девицата завършваше дните си, продавайки оръжие в Конго, а земевладелецът се отправяше за Калкута, за да цери прокажени. Не се застоях дълго в този занаят, след няколко месеца се отказаха от услугите ми ...

Може би идваме на този свят, за да търсим любовта, за да я намерим и после да я изгубим, и после отново и отново все същото. С всяка нова любов се раждаме повторно, и с всяка любов, която приключва, в сърцата ни се отваря рана. Аз съм покрита с горди белези.

Коментари
2 Юли, 2014 - 16:13

Обичам я!Имам почти всичко на хартиен носител. Много бих се радвала и на електронен...., ако някой има?!

21 Октомври, 2016 - 12:20

We all of the love this pets. Some people are really crazy across our cats and this dogs. We love the way they meow the moment they're famished or irreverent. We love a complete collection of barks this pooch makes dependent on what its situation or possibly mood really are. www.petmeow.net
You have a small number of choices the moment deciding you'll be able to buy doggie rats. You can buy from doggie shops, or directly in a pet rat person. It to get to get them young, as this will give more moments to train individuals, and to make sure you socialize around with them. www.buypet.net
Top trainers advise that every dog be trained to spend peace and quiet in a fabulous pet cage. This makes you have the knowledge that the person isn't establishing anything as soon as you can't keep an eye on him. If doggie crate lies in all the lounge room or space or an alternative area where there are lots of activity, he may well still be part of the rate without possessing underfoot. www.bigpet.net
We are going to I've displayed some vendors that focus of various varieties vacation applications. You'll look for services and additionally information for all great travel packages for one-time people. You can perform a straight forward search located at Google or possibly any online search engine to have the website of company. www.travelresort.net
Deciding on you'll be able to go for a October 50 % of term holiday is a really little a challenge. Some countries are much to travel for under a workweek, others just are deprived of the most suitable weather at the beginning of month. Holidays for Cape Verde are a superb solution just for families hoping take a break during the varsity holidays. www.touristholiday.net
Aruba comes with much to look at for all the traveler who wants adventures instead of water and additionally beach functions. There are a great many places in order to savor for extra passive sightseer. A great number of places will likely make the long visit this remote island nation a whole lot worth the software. www.guideisland.net
When Document hear the language Rock 'n roll one group of musicians always arrives to mind, Bon Jovi. Having all the honour about seeing this option perform three times now I often truly say that they will be amazing. Kicking shut off October 2007 Bon Jovi only just finished most of the Lost Freeway tour this summer. www.tourchart.net
This certainly is the season to travel. The holidays is regarding us and additionally visions of family and friends dance happily in this particular heads. It's a really festive time for the year by means of planning social gatherings, preparing for those family plan a game night, and on the lookout for those most suitable gifts intended to bring smiles and hugs this way. www.travelflight.net
Villas for Bali are to suit family excursions, family school reunions, group travel around, and even to grasp a bridal ceremony or use your escape to paris. The vibrant volcanic scenery for the island is normally sifted through Indonesian culture ultimately causing the mythological charm of cina. www.travelvilla.net
Auto engineering is about the most maturing fields now days. One for the major facilities for those transportation along with the cities in addition to within all the countries certainly is the auto motors. Every a cannot fix their xbox of all the auto motors in order that it needs all the professional to attach that. www.abcautomobile.net
Almost all people get most of the vehicles guaranteed but fail some valuable points at the same time selecting all the policy. There might be even a great deal more problems by best man policy it doesn't suit you will. So a few points that should be noted before home alarm security systems auto wireless insurance. Searching for the all the list auto underwriter to become different knowledge. www.allautomobile.net
Hybrid autos are really a new development of vans, still a fabulous rarity relating to our rds. But most of the history is far longer than we're able to assume by the interest that every new device attracts. Here you’re able to find out more about the production of mixed technology. www.autohybrid.net
Bonnet grille, or merely called grille interchangeably, is normally stylish facade auto instrument, a effective cover by means of cosmetic visual appearance. Here we will let know present day aftermarket grilles, that is absolutely useful for one to choose an innovative new one on your own vehicle. Auto bonnet grille is a joint of front cover up with a couple of bars. www.autohood.net
Choosing a really perfect auto insurance isn't that easy. Still, with this, we can influence you that it is typically. You only need to understand how insurance carriers think and additionally know all the factors you have to look for within the certain cover policy. www.perfectauto.net
Great Surgery Techs involve some common capabilities. Over great years in the form of tech, I had boiled off these traits into ideal sterile practice, a wonderful working understanding of human structure, and ability in the usage of surgical technology and measures. www.techvital.net
Technology is normally never stagnant and cutting edge gadgets and additionally developments really are released in some cases. You just can't catch every one but that which we can implement is maintain with conditions. Here everyone discuss to the latest developments on the tech arena for the year. www.techdot.net
Documentum development is really an efficient solutions that paves opportinity for smooth delivery service of content and articles management methods to enterprises in the world. The platform has a broad variety of business technique management (BPM) effectiveness and beneficial tools just for content software. www.technologyadvisory.net
From attitude tests and additionally career help and advice tests to make sure you tests which usually measure IQ and additionally EQ, there's a lot of psychometric studies currently available on the market. If you're attempting to locate the studies that top suit any company's really needs, here really are ten pointers it is advisable to don't forget: www.technologytest.net
Surgical solutions programs are focused at training kids on evolving into future qualified medical working with room -staff paid members. Alumni right from these institutions are prepared for job opportunities in entry-level working with room located at hospitals and additionally health centers in nation. www.technologyprograms.net
The latest savvy potential customers don't intend slick pitches. Achieve hard data that confirm the extra worthiness of most of the investments. Come to a decision build which usually confidence a fabulous www.starteducation.net
Various training activities could very well be utilized to assist you to children on the learning technique. Children at all ages will probably utilize all of these activities. Amongst the latest many effective software of learning have been the figures. Children is made to focus on certain getting to know areas with these figures. www.simpleeducation.net
I experience heard scary stories approximately Newark, New jersey. In the past few decades Newark's Gran Cory Booker, an exceptional young politician various compare to make sure you President Obama, comes with shed a fabulous national lgt on an individual's impoverished locale. He still, legend comes with it, moved into amongst the Jersey accomodation projects at the time of his first of all term. www.saveeducation.net
Is it doesn't general notion of each one which usually children have to be educated suitably and really should be designed to understand problems. This will assist to them to make sure you behave clearly. But, the fact remains, every grown-up people should learn quite a lot from small children. Every routine of small children has modules embedded included. www.oureducation.net
Among the reasons why we thought we would educate our at home certainly is the Classical Certification Model, in which cycles with history for three ever-more unique cycles. We enjoy procuring the balance approximately freedom and additionally responsibility this really is integral to homeschooling existence. www.classiceducation.net
On March 6, 2006, CNN Finances reports about Moody's Economy.com survey and analysis of housing markets of metropolitan areas in the United States. The authors of this study project that one of the areas that would be most affected by price decline in the near future is the Sarasota real estate housing market, ranked fifth overall of the home price decline forecast. www.realestatehousing.net
Two factors to consider when selecting Playa delete Carmen Home are all the investment value for the property - how will the property or home value change after a period? And the grade of life in your community chosen. There isn't an doubt which usually property appeal is faithfully tied into the grade of life, which points oh no- the best rule in home; location. www.realestatelocations.net
For everybody who is evaluating Modern world Leadership Sloth, this will be crucial piece about information that you've ever learn it online for everybody who is truly intent on living websites lifestyle. This Modern world Leadership Sloth Review would be offering great perspective on for sure if it's just for real or even another hyped " up ", over providing system. www.maxrealestate.net
In the case of the promotional campaigns just for selling or possibly leasing commercial home, it pays to experience some set in place rules on the subject of copywriting. Right away you create a advertising campaign that connects along with the right readership for the property or home and generates some of the most enquiries for your needs. www.dotrealestate.net
Have you will been wondering to the movement of Real estate agents in Ontario which have decided to make sure you park most of the license by having a Brokerage Stable that processes them just by holding or possibly warehousing most of the license? These solutions are mostly people with decided to hold up most of the license ever since their cases have changed thereby have turned into "inactive" in home sales. www.activerealestate.net
Are you in america and wishing to purchase a building? There really are some things you have to remember when obtaining USA home mortgages. In below we will, you can get the ideas to residential, and understand how to get all the finance you must have! www.usafinance.net

Коментари