Търсене

Омир

Древногръцкият поет Омир, който е определян като митичен епически рапсод, бива една спорна личност в древността, тъй като все още се търси отговорът дали големите гръцки поеми Илиада и Одисея са негово дело. Приписват му се още кратки епоси като Батрахомиомахия, частично запазени или изгубени произведения като Маргити. Към поемите можем да добавим тези за Троянската война, за Едип и синовете му, както и сборника Омирови химни.

  Биографията на Омир и до днес остава като бяла страница от дебела книга, тъй като за живота му няма сигурни сведения. Като се започне от там, че седем селища претендират, че са родното му място – Колофон, Йос, Смирна, Хиос, Атина, Спарта, Саламин и се стигне до там, че основните му предположения за биография надхвърлят 8, то Омир си остава загадка. За него също така се предполага, че е бил сляп..

  Към спорните сведения разбира се можем да прибавим неединодушните мнения по кое време е живял Омир. Ето че те се оказват крайно противоречиви. Тукидид (471–395 г.пр н.е) твърди за 8 век пр.н.е. Теорията на Херодот (484–406 г пр н.е) е, че Омир и Хесиод са живели около 400г. преди него. Е, за да е още по-спорно, късните животописци на Омир твърдят, че е живял по времето на Троянската война.Съвремието обаче е приело като най-вероятна и близка до истината теорията, че Омир е живял през втората половина на 8 и началото на 7 век пр.н.е.

  Е, поне за съществуването на Омир не е имало съмнения. Най-малкото Аристотел (384–322 г. пр.н.е.) се позовава на много места в книгите си именно на Омир, а Платон (429–317 г. пр.н.е.) се изказва, че този поет `е възпитал цяла Елада`.

Цитати от този автор

Глупавия проумява само онова, което вече е станало.

За едно е редно да се говори а, за друго да се мълчи.

Да обичаш е по-лесно, отколкото да докажеш любовта си.

Великите хора са това към което всички ние се стремим.

Глас народен, глас божи.

Коментари