Търсене

Как да съставим собствена форекс стратегия

8 Ноември, 2013 - 00:32
0 Коментари

Първите три книги на Светлин Минев "Как да търгуваме на финансовите пазари", "Стратегии за търгуване на финансовите пазари" и "Приложен форекс" претърпяват вече няколко преиздания и отдавна се утвърдиха на българския книжен пазар като едни от най-полезните, успешни и търсени наръчници в областта на валутната търговия.

Опитът му като автор в уебсайта www.fbmtrader.com, от една страна, и като индивидуален трейдър, риск мениджър и валутен дилър, от друга, му позволяват да погледне трейдинга от различни гледни точки.


Тази книга се нарича "Как да съставим собствена форекс стратегия", но идеята не е толкова да похваля и прокламирам стратегията, която аз ползвам за търгуване, или някоя друга, а по-скоро да покажа по какъв начин съм процедирал, за да може всеки, който има желание, след това да направи нещо подобно. Няма единствена и най-добра стратегия за търгуване. Това е мит, който е „изял“ парите на много трейдъри.

Познавам много хора, които търсят непогрешимата стратегия, но не познавам някой, който я е намерил. Успехът в търгуването на валутния пазар идва най-вече от желязната дисциплина и управлението на капитала. Първо опознайте себе си и преценете къде е мястото ви на пазара. Не е важно някой, който печели, дали е скалпер, суинг трейдър или инвеститор. Важно е вие да се чувствате комфортно на дадената времева рамка и да имате и финансовите възможности да търгувате на нея. След това си изберете подходяща стратегия и започнете да я изучавате и прилагате на малка реална сметка. С времето ще прибавяте нови елементи и постепенно ще я адаптирате към своите изисквания. Когато включите в микса стриктното управление на капитала, остава ви само да изградите желязна дисциплина и успехът няма да закъснее.Откъс от книгата:

~ ФОРЕКС ПАЗАРЪТ ~

В книгата „Приложен форекс“  отделих достатъчно внимание на валутния пазар, но тук ще се наложи да доразработя темата, за да се изяснят полесно някои основни моменти в моята стратегия. Основното, което трябва да се знае, е, че огромната част от пазарните участници (вероятно около 90%) търгуват единствено с цел печалба, т.е. спекулират. Тях ги интересува единствено да купят по-евтино, отколкото ще продадат, като последователността на тези действия не е от толкова голямо значение. Освен това немалка част от трейдърите не работят за себе си, а са дилъри в банка или управляват парите на някой фонд примерно, т.е. търгуват с парите на другите. За тях е важно да изпълнят планираните показатели и да си получат заплатата и бонуса. Има ли тренд, накъде е той, отговаря ли на фундаменталните или техническите фактори – за тях няма абсолютно никакво значение (справка ноември 2006 г.). Единственото, което е важно, е цената да се движи нанякъде, възможно най-лесно и още по-добре с достатъчно голямо ускорение. Причини, с които да се обясни движението впоследствие, винаги могат да се намерят. Фундаменталният и техническият анализ дават достатъчно добри възможности за тази цел. 

Търговията на финансовите пазари е игра с нулева сума (ако пренебрегнем спреда), което означава, че за да спечели някой, друг трябва да загуби. Няма начин как всички да печелят едновременно, като ползват най-добрата стратегия или метод за търгуване. Именно това е основната причина да няма най-добра стратегия за търгуване. В крайна сметка информираните трейдъри вземат парите на неинформираните. Единствените пазарни участници, които могат да се явят нещо като спонсори, са централните банки с техните интервенции и международните компании, които обменят валути, за да покрият текущи плащания, но отделените за целта средства определено не са достатъчни. Всички други, както казах, са на валутния пазар, за да правят пари от пари.

Точно поради тази характеристика на валутния пазар е добре да се разбере, че това не е картинна галерия и графиките съдържат огромно количество информация, и помагат много, но не са ръководещият фактор. 

*

 Минев, Св. Приложен форекс. С. 2010.10

Технологиите са достатъчно развити, за да имаме достъп до всякакъв вид информация и имаме добър избор как точно да я използваме и на какъв етап да се включим в информационния поток.

Ще се опитам да развия малко по-добре темата за информацията. Последователността е горе-долу следната: Първо има едни пари, които ще бъдат управлявани или просто обменяни чрез валутния пазар. На този пазар парите се включат чрез ордери, които обаче ние виждаме, когато те са вече станали котировки. На първия етап информация имат само отделните пазарни участници, а на втория се включват и банковите дилъри. Ние получаваме информацията чак в третата фаза, като виждаме котировките на платформата за търгуване. 

След това на база на същите тези котировки започва да се формират графики с най-различни времеви интервали, като се започне от тикова и се стигне до годишна. Първи научават какво се случва на пазара тези, които следят по-малките графики, но за сметка на това при тях има и повечко фалшиви сигнали. 

След като имаме графиките с техните барове или кендъли, можем да получим допълнителна информация от конфигурациите, които те образуват, като те могат да бъдат от един-два или от няколко периода. За да стане това обаче, трябва да измине още време. На база на цените, предимно на тези на затваряне, се изчисляват и различните технически индикатори, но за да получим информация от тях, също трябва да измине време. Разбира се, има и изпреварващи сигнали, но е добре те да бъдат потвърдени по някакъв начин. В тази група може да включим и всякакви други методи за анализ като вълни на Елиът, корекции на Фибоначи и т.н. Разбира се, може да се спори по въпроса всеки метод за анализ на графиката доколко е изпреварващ и доколко е изоставащ, но истината е, че за да го приложим, трябва да имаме формирани поне няколко периода, които след това да използваме.

Последователността, която описах, е само схематична и търпи критики, но са важни основните принципи. Истината е, че колкото по-рано се включим в информационния поток, толкова по-голямо предимство имаме пред останалите пазарни участници. За съжаление едва ли някой ще ни каже какви намерения имат трейдърите на голям правителствен фонд от Китай или поне какво е виждането им за пазара. Също така, дори да има огромно желание, примерно дилър от Дойче банк – Лондон, първо ще изпълни ордера на голям клиент и дори после да ни уведоми за това, вече ще е безпощадно късно. Все пак всеки трейдър трябва да си избере някакъв метод за анализ, на база на който ще се откриват позиции, който ще му позволи да се включи навреме в ценовото движение, но и, разбира се, без да обръща трейдинга в елементарно залагане на вероятности. Добре е, освен да очакваме движението, и да имаме някакви индикации, че то наистина ще се случи.11