Търсене

(Ре) Публика в (ре) минор

18 Февруари, 2014 - 23:35
2 Коментари

Оценка:
Общо гласували 37

Туш или ретуш?

Порт или репорт?

Марк или Ремарк?

Торта или реторта?

Визия или ревизия?

Верен или реверен?

Мисия или ремисия?

Френска или рефренска?

Институция или реституция?

Продукция или репродукция?

Конструкция или реконструкция?

Хабилитация или рехабилитация?

Организация или реорганизация?

Инкарнация или реинкарнация?

Еволюция или революция?

Когниция или рекогниция?

Агресия или регресия?

Дизайн или редизайн?

Бранд или Рембранд?

Форма или реформа?

Акция или реакция?

Фреш или рефреш?

Акорд или рекорд?

Дом или редом?

Ден или реден?

 

Публика или република?

снимка на La cumparsita

Коментари
28 Февруари, 2014 - 17:04

аз съм за реФорма!

28 Февруари, 2014 - 23:54

След всички въпроси, останали без отговор, идва време за "реФорма" Smiling
Г-н Лебовки, благодаря, че ме насочихте!