Търсене

Комитетът 300 - Йерархия на конспирацията

14 Януари, 2013 - 00:40
0 Коментари

Независимо от века и епохата конспирациите винаги са били на мода, а стотици книги привличат вниманието, като се опитват да докажат съществуването на световен заговор. Безспорно обаче една от най-скандалните сред тях е „Комитетът 300. Йерархия на конспирацията”.

В нея д-р Джон Коулман обвинява поименно част от най-големите, най-авторитетните и най-влиятелни институции, организации, компании и личности на съвременния свят в стремеж към единно световно правителство. В техните ръце е съсредоточена абсолютната власт. Те не признават държавните граници и са над законите, те контролират политиката, религията, търговията и промишлеността. Техни са банките, пазарът на наркотици, медиите, петролната индустрия... Те контролират света. Те са Комитетът 300.

Според д-р Коулман целите на тази могъща организация включват:

 • Установяване на единно световно правителство – Нов световен ред с обединена църква и парична система под тяхно ръководство.

 • Пълно разрушение на националното самосъзнание и националното достойнство.

 • Разрушение на религиите и особено християнството, с едно-единствено изключение – създадената от тях църква, спомената по-горе.

 • Контрол върху всеки човек чрез използване на средства за манипулиране на съзнанието.

 • Прекратяване на индустриалното развитие и производството на електроенергия от ядрени централи. Изключение правят компютърната индустрия и сферата на услугите.

 • Легализация на наркотиците и порнографията.

 • Намаляване на населението на големите градове по пробния сценарий, отработен от режима на Пол Пот в Камбоджа.

 • Прекратяване на всякаква научноизследователска работа с изключение на онази, която Комитет 300 смята за полезна. Основните усилия са насочени против използването на ядрената енергия за мирни цели.

 • Чрез ограничени войни в развитите страни, а в страните от Третия свят чрез глад и болести, да се осъществи унищожението на три милиарда души – онези, които те наричат „безполезни консуматори”.

 • Отслабване на моралния дух и деморализиране на работническата класа чрез създаването на масова безработица.

 • Да не се позволява на народите по света да решават сами своята съдба, с тази цел изкуствено да се създават различни кризисни ситуации и после кризите да се „управляват”. Това ще обърка и деморализира населението до такава степен, че в условията на прекалено голям избор хората масово ще изпаднат в апатия.

 • Съдействие за разпространението на религиозни култове чрез създаване на нови и поддържане на вече действащите.  

 • Разпространение на идеи за „религиозно освобождение” из целия свят с цел подкопаване на съществуващите вероизповедания и особено християнството.

 • Предизвикване на всеобща криза в световната икономика и създаване на всеобщ политически хаос.

 • Поемане на контрола върху външната и вътрешната политика на Съединените щати.

 • Оказване на пълна поддръжка на наднационални организации като Организацията на обединените нации, Международния валутен фонд и др.

 • Внедряване на подривни агенти във всички правителства и извършване на действия, насочени към разрушаването на суверенната цялост на страните отвътре.

 • Организиране на световен терористичен апарат.

 • Установяване на контрол над образованието с цел пълното му и окончателно разрушаване.

Д-р Джон Коулман не спира до тук. В „Комитетът 300. Йерархия на конспирацията” той смело разкрива имената на хората, които управляват живота ни и решават съдбата ни. Като доказателства на твърденията в книгата си той посочва убедителни аргументи, реални факти, конкретни фирми, банки и организации.

Коулман предвижда редица събития, които днес са водещи новини в световните медии. Затова е лесно всеки сам да провери истинността на казаното в тази книга. На читателя остава изборът дали да пренебрегне написаното... или да разбере причините за политическите събития, икономическите и социални отношения, религиозните конфликти по света.

Анализатор по международни отношения, д-р Джон Коулман е работил за МИ 6. Като офицер от разузнаването е пътувал и живял в много страни, имал е достъп до архиви и секретни документи. След публикуването на „Комитетът 300” той и семейството му са подложени на психически и финансов тормоз, дори получават смъртни заплахи. Неговото мащабно разследване представя в детайли идеята на тайния елит за Нов световен ред с всички последствия за свободния свят.

Разкритията му повлияват върху автори като Джим Марс и Ян ван Хелсинг.


It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.Коментари