Търсене

Националeн конкурс за поезия "Мара Белчева"

22 Юли, 2012 - 11:01
0 Коментари

Националният конкурс за поезия, посветен на севлиевската поетеса Мара Белчева, организират Община Севлиево, Бизнес сдружение „Севлиево XXI век", подкрепени от Съюза на българските писатели и Националния литературен музей. Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поетеси, чиято поезия носи духа на нашето време, поезия - търсеща и отговаряща на многобройните въпроси, които съвремието поставя. Право на участие имат български поетеси, чието творчество отговаря на целите на конкурса.


Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси. Конкурсът е явен. Всеки желаещ да участва в конкурса може да изпрати 3 поетични творби, придружени с имената на участника, адрес, телефон за връзка, кратка анотация на творчеството на кандидата на e-mail: mara_belcheva_sevlievo@abv.bg и с препоръчана кореспонденция на адрес: 5400, Севлиево, ул. „Княз Борис I" № 20, Дом на културата „Мара Белчева", за национален конкурс за поезия „Мара Белчева".


Творбите трябва да бъдат изпратени не по-късно от 21.09.2012 г. Конкурсните произведения се оценяват от комисия, включваща представители на организаторите и институциите в Севлиево от сферата на духовната култура. Най-добрите творби ще бъдат отличени с награди.Те ще се обявят и връчат на тържествена церемония, организирана през месец октомври в рамките на Празниците на Севлиево.


Националният конкурс за поезия „Мара Белчева" завършва с литературно четене на наградените творци. Организаторите поемат разходите за една нощувка и дневните на участниците в литературното четене. На литературното четене могат да присъстват и ненаградени участници и представители на литературни клубове, като поемат изцяло разходите си и предварително заявят участие.Коментари