Търсене

Кризисен щаб

9 Ноември, 2011 - 00:17
0 Коментари

Оценка:
Общо гласували 167

Адам Евин стана и тази сутрин с пресъхнала уста и бучаща, от изпитата снощи домашна ракия, глава. Понечи по навик да пусне телевизора, но бързо се сети, че вече нямаше нужда да му казват колко е страшна кризата или пък да го убеждават, че краят й се виждал. Нямаше повече да слуша ни политици, ни журналисти, нито пък разните там социо- и полито-пати, които час по час се изреждаха на екрана, само за да му объркват представите за настоящето.

Адам вече имаше решение на проблема, имаше готова реакция срещу кризата и не само срещу тая, но и срещу всяка друга, която би се объркала и отново споходила тия краища. От снощи вече действаше кварталния им кризисен щаб, за чийто председател Адам единодушно бе избран, и тежко й и горко на всяка криза, дръзнала да му се изпречи. Плана им за справяне с кризисните проявления беше многосекторен и широкомащабен, а експертите им железни. И докато посръбваше сутрешното си кафе, надявайки се да пребори махмурлука, Адам доволно се зачете в протокола от учредяването на техния щаб...

«....Днес, 33 май, 2010г. се проведе извънредно събрание на съкварталците от жк. Електорат, на което бе взето решение за учредяване на кризисен щаб за борба с Кризата, с Председател Адам Евин и членове, секретари на съответните секции, както следва:

 1. 1.      Минка «духовната» - секретар на сектор «Духовни кризи».
 2. 2.      Пепа «секса» - секретар на сектор «Семейни и сексуални кризи».
 3. 3.      Жоро «гаранцията» - секретар на сектор «Икономически и финансови кризи».
 4. 4.      Пешо «литъра» - секретар на сектор «Алкохолни и водни кризи».
 5. 5.      Вела «ремонта» - секретар на сектор «Кризи на заетостта».
 6. 6.      Мара «специалната» - секретар на сектор «Образователни и възпитателни кризи»........................................................»

За момент, Адам прекъсна четенето, и си припомни паметния снощен избор и оспорваната битка за секретари на отделните сектори. Минка «духовната», както всички я знаеха, щото се беше прочула с духането си извън границите на окръга, стана председател на сектор «духовни кризи». Ако някой можеше да издуха кризата, това беше Минка и гласуването, особено на мъжката електорална част, беше единодушно.

Пепа «секса», така й викаха откакто се разбра, че сексуалните й услуги по проекта «Без граници» са предлагани в цяла Европа, справедливо бе избрана за председател на сектор «Семейни и сексуални кризи». И доверявайки се на муждународния й опит, хората подкрепиха кандидатурата й. Единодушно, а и радушно.

Жоро «гаранцията» оглави икономическия сектор, и как не, като повече от 20 години живееше само на заеми от всевъзможни банкови и небанкови институции, и все успяваше да намери «гаранция», та и нови вземаше, при неговото дередже. И с гаранция, не беше върнал ни един заем. Безспорен експерт. Избраха го с мнозинство.

Сектор «Алкохолни и водни кризи» се оказа по-проблемен, защото имаше много подходящи кандидатури за секретарското място, но накрая надделя Пешо «литъра», щото както и да спориха, никой не можа да го докара на практическия изпит до повече от 10 водки. Никой освен Пешо. И го избраха, щото противниците му се натръшкаха в ступор до един. А и Пешо вода не пиеше – вече действаше антикризисно, човека.

Вела «ремонта» заслужено оглави сектор «Кризи на заетостта». Тая женица не спираше с ремонтите от има няма двайсетина години, и каквото и да я накараха да свърши на кварталните съботници, все беше заета. Всички се съгласиха, че това е най-близко до сектора заетост.

Поспориха и за сектор «Образователни и възпитателни кризи», ама накрая кака Мара «специалната» се пребори за поста секретар: хем само тя се оказа със средно специално, хем, възпитанието на тримата й полу-олигофрена се следеше от целия квартал, поради публичността на специалните й мерки, та поста й се падна по право. Е, имаше и още двама трима вишисти в квартала, ама събранието реши да ги дисквалифицира по непригодност, щото кризата ги завари най-неподготвени и едвам деянеха, горките. И Мара се наложи като образователен и възпитателен отпор на кризата.

Председател на кризисния щаб стана той, защото за чест на комшиите, те не само не оспориха кандидатурата му, ами се надпреварваха с примери да доказват, че е само за този пост. След като беше наречен как ли не от съкварталците си, (най-запомнящите се комплименти по негов адрес бяха «кавал», «маниак», «ментраджия», «пиянде» и всякакви подобни), Адам взе думата и скромно им благодари за обективността и високата оценка и намеквайки, че тези квалификации напълно покриват всички секторни политики на сформиращия се кризисен щаб, предложи всеотдайно, сромната си персона, за председател на щаба. Минка веднага се изказа в негова продкрепа, щото такава реклама й бяше спретнал след първата свирка, която му извъртя навремето, та се прочу без скъпа кампания. Пепито също не остана назад, с нея редовно практикуваха кама сутра: щом останеше без клиенти (или мъжа й отсъстваше за повече от ден), и дотичваше, тачеха се, един вид. Жорката се изказа ласкаво за икономическите му познания, щото с негова помощ не една и две банки завлякоха, и не един кредит предоговаряше. Пешо гласува с две ръце, щото координацията му беше понарушена от изпита с водките, ама го уважаваше - само той му устискваше на темпото, а Мара го признаваше, щото всичките й домашни във вечерния (за средното специално), й ги пишеше за отрицателно време и срещу скромен наливен хонорар. Само Вела се поопъна: с нейните вечни ремонти и чувствителните му слух и психика, на няколко пъти стигаха до бой, ама нали понякога си пийваха по комшийски, накрая, и тя склони и го избраха единодушно. «И заслужено» - скромно си помисли Адам, защото дълбоко в себе си той беше скромен човек, и не го криеше, изтъкваше го пред всички.

И поразнежен от спомените, Адам взе тетрадката и продължи да чете протокола, от мястото, където кризисния им щаб, както си подобава на подобно сформирование, одобри план за борба с кризата и мерки, по съответните направления:

«...................На първото заседание на новосформирания кризисен щаб бе приет план за борба с Кризата, включващ следните мерки по секторни политики:

 1. 1.      Сектор «Духовни кризи»: За да се предотвратят настъпването на всякакви духовни и/или душевни кризи у населението на жк. Електорат, Минка Духовната да оказва пълно съдействие на чувстителните групи граждани (виж приложения списък), както и да провежда редовни месечни обучения на доброволки, за борба с кризисните явления. Борбата да преминава под мотото: «Да издухаме кризата и издигнем духането в ранг на изкуство!».
 2. 2.      Сектор «Семейни и сексуални кризи»: За предотвратяване настъпването на всякакви сексуални и/или семейни кризи в жк. Електорат, Пепа Секса да разшири обхвата на дейности и райони и оказва безплатни антикризисни услуги на уязвимите групи граждани (виж приложения списък), както и да провежда редовни месечни обучения на доброволки, за борба с кризисните явления. Борбата да преминава под мотото: «Безразборният секс обърква кризата!».
 3. 3.      Сектор «Икономически и финансови кризи»: За да се предотвратят настъпването на всякакви икономически и/или финансови кризи у населението на жк. Електорат, председателят на сектора да изготви наръчник за най-често допусканите грешки при кандидатстване за кредити/заеми и оказва пълно съдействие на чувстителните групи граждани (виж приложения списък) при вземането на невръщаеми кредити, както и да събира доброволни парични дарения за фонда «Гаранция», за борба с липсата на аперативни средства. Борбата да преминава под мотото: «Прецакай кризата!».
 4. 4.      Сектор «Алкохолни и водни кризи»: За предотвратяване настъпването на всякакви алкохолни и/или водни кризи в жк. Електорат, Пешо Литъра да обхване в комшийски запои всички настоящи и потенциални уязвими групи граждани (виж приложения списък), както и да събира доброволни дарения под формата на твърд домашен алкохол, за противодействие на възможни кризисни засушавания. Борбата да преминава под мотото: «Алкохолът заличава кризата!».
 5. 5.      Сектор «Кризи на заетостта»: За да се предотвратят настъпването на всякакви кризи на заетостта у населението на жк. Електорат, Вела Ремонта да изготви пълен списък на забранените ремонтни и всякакви други дейности, пречещи на заетостта с квартални запои. Борбата да преминава под мотото: «Заетостта да се ограничи само до борба с кризата».
 6. 6.      Сектор «Образователни и възпитателни кризи»: За да се предотвратят настъпването на всякакви образователни и/или възпитателни кризи у населението на жк. Електорат, Мара Специалната да изготви пълен списък на изчезващите/загиващи интелектуалци със съответната справка за дълговете им, и го включи във възпитателната политика на подрастващите вместо подхода на Макаренко. Борбата да преминава под мотото: «Образование и интелект = първи жертви на кризата».

 Одобрил:  /п/

Председател на КЩ

.................................................»

Доволен от конкретните и навременни мерки срещу Кризата в Електората, Адам Евин затвори протоколната тетрадка на Щаба и звънна на Минка духовната за поредния сеанс. После, уговорил с Пепа-секса нощната «смяна» и изфабрикувал поредното «удостоверение» за доходите на Жоро-гаранцията, слезе в мазето, за да изключи бушона на Вела-ремонта, щото пак бучеше и тресеше с кангото целия вход.  На връщане се отби и взе домашното по литература на Мара-специалната (хумористичен кратък разказ, който й беше съчинил), и оставяйки й го, насред поредната възпитателна тупаница, се уговоркаха за хонорар от шише водка. После с удовлетворение от изпълнения дълг, Адам се отправи към Пешо-литъра, за предобедната им пивческа среща на две по сто, където омаяни, щяха да дочакат началото на следващото заседание на кризисния щаб. Или, в зависимост от наличния алкохол, щяха да свикат извънредно.

Кризата си нямаше представа с кого се беше захванала. Тя само си мислеше, че е всеобща. Адам Евин и съкварталците му щяха да й се опрат и нямаше да допуснат кризисните й поражения да сломят Електората. Кризисният щаб поемаше предизвикателството. Кризата я чакаше криза.

Друго от същия автор:

снимка на mamata66

Коментари